Chiến thuật

Chiến thuật trong bộ HV-05 “LEV CÓ MẶT”

Chuyên mục Góc chiến thuật tuần này sẽ là bài tổng kết về bộ cờ trường Nekoma trong HV-04, 05

Bộ Não Kozume Kenma của trường Nekoma

Kozume Kenma cũng sẽ phát huy vai trò của mình ở vị trí C2, và 2 quân cờ HV-05-009 Fukunaga Shohei và HV-05-013 Haiba Lev sẽ hỗ trợ hết mình cho Kozume Kenma.

Trả cost bằng quân Hành Động để duy trì lợi thế!

Chào các bạn, chương trình Góc chiến thuật tuần này tiếp tục quay lại với Bộ cờ trường Nekoma trong HV-04, 05

Sự kết hợp giữa các quân từ bộ HV-04, HV-05 và HVD-05

Chuyên mục kỳ này sẽ giới thiệu bộ cờ trường Nekoma được xây dựng bằng các quân từ HV-04, HV-05 kết hợp với HVD-05 nhé.

Góc Ruling – Thời điểm kích hoạt năng lực khi ra sân của các quân cờ nhân vật trong HV-07 và HV-08

Chào các bạn, góc Ruling đã quay trở lại rồi đây. Tuần này chúng ta sẽ cùng nói về thời điểm kích hoạt năng lực khi ra sân của các quân cờ nhân vật.

Chiến thuật về trường Công nghệ Date – Quyết định trận đấu bằng quân Hành Động!

Chuyên mục Góc chiến thuật đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục bài cuối cùng trong series về trường Công nghệ Date.

Hãy để bộ đôi lớp 10 Sakunami & Koganegawa đảm nhận Đỡ và Chuyền Bóng

Hãy để bộ đôi lớp 10 Sakunami & Koganegawa đảm nhận Đỡ và Chuyền Bóng