Chiến thuật

Toàn đội hỗ trợ Tsukishima!

💥Toàn đội hỗ trợ Tsukishima!💥
✨【HV-10-006】Nishinoya Yu
✨【HV-10-060】Yamaguchi Tadashi
✨【HV-10-033】PHÒNG THỦ TUYỆT ĐỐI!!

Chuyên mục góc chiến thuật đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục đi hết nội dung về chiến thuật trường Karasuno trong HV-10 nhé. Trong kì trước chúng ta đã tham khảo cách sử dụng Nishinoya Yu ở HV-10. Tuy nhiên là ngoài Nishinoya Yu, trong HV-10, đội Karasuno còn có 1 loạt quân hỗ trợ mạnh mẽ cho Tsukishima.

HV-10-006 Sugawara Koshi có năng lực đưa cờ trên tay thêm vào Ý chí, +1 điểm Đỡ hoặc Chặn, nên sẽ hỗ trợ rất tốt cho cả Tsukishima và Nishinoya.

HV-10-060 Yamaguchi Tadashi khi xuất hiện ở khu vực Giao Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn 1 quân Hành Động từ bộ cờ để thêm lên tay. Việc được phép lựa chọn quân hành động tùy theo tình hình trận đấu là một ưu điểm lớn. Ngoài ra khi chọn quân để đặt xuống khu vực loại bỏ là quân Tsukishima Kei thì sẽ dùng năng lực của HV-10-049 để đưa Tsukishima vừa loại bỏ đó ra khu vực Chặn Bóng!

HV-10-033 PHÒNG THỦ TUYỆT ĐỐI!! khi sử dụng cho nhân vật Chặn Bóng thì được +2 điểm Chặn, và còn được rút 2 quân từ Bộ cờ. Đối với 1 bộ cờ tiêu hao cờ trên tay nhanh thì đây là một năng lực rất hữu ích.

Chuyên mục kỳ này đã giới thiệu 1 Bộ cờ Karasuno sử dụng các quân cờ Tsukishima và Nishinoya cực mạnh của HV-10 làm trung tâm, các bạn thấy có muốn xây dựng thử 1 bộ cờ Karasuno Chặn bóng hùng mạnh như vậy không?

Chuyên mục kỳ sau sẽ tiếp tục xây dựng các bộ cờ với HV-10 làm trung tâm và đồng thời kết hợp khéo léo với quân cờ của các bộ khác nữa
Các bạn nhớ đón xem nhé!