Chiến thuật

Đỡ bóng hãy giao cho Super Libero Nishinoya!

💥Đỡ bóng hãy giao cho Super Libero Nishinoya!💥
✨【HV-10-006】Nishinoya Yu
✨【HV-10-049】Nishinoya Yu
✨【HV-10-032】CHUYỀN TỚI ĐÂY CHO TÔI!!

Tiếp tục với chuyên mục tuần trước, tuần này chúng ta sẽ cùng điểm qua những chiến thuật phòng thủ của bộ cờ trường Karasuno HV-10 nhé.

Tuy đây là bộ cờ Chặn bóng với Tsukishima là trung tâm, nhưng vì cần có 3 Ý Chí mới phát huy năng lực được, nên bạn cũng phải bổ sung thêm năng lực Đỡ bóng cho bộ cờ của mình nữa nhé.

HV-10-011 Nishinoya Yu có năng lực bỏ 1 Ý Chí của 1 nhân vật trên sân mình vào khu vực Loại Bỏ để tăng điểm Đỡ. bằng với điểm Chặn gốc của quân nhân vật vừa đặt vào khu vực Loại Bỏ. Trong bộ cờ này, có nhiều quân có điểm Chặn gốc 3 nên dễ dàng +3 điểm đỡ cho HV-10-011 Nishinoya Yu.

HV-10-049 Nishinoya Yu có năng lực rút thêm quân nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống, rất sẽ là cứu cánh cho một bộ cờ chuyên Chặn bóng và tiêu hao cờ nhanh.

HV-10-032 CHUYỀN TỚI ĐÂY CHO TÔI!! có năng lực tăng điểm Đỡ của nhân vật Đỡ bóng, và khi sử dụng nặng lực này cho Nishinoya thì có thể lấy thêm quân nhân vật Nishinoya từ Bộ cờ lên để thêm vào Ý chí, tạo điều kiện “3 Ý chí trở lên” để HV-10-008 có thể pháy huy năng lực.

Chuyên mục tuần này đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé 😄