Chiến thuật

Năng lực của nhân vật Kageyama Tobio trong bộ HV-09 “Tuyên Chiến” về điều kiện “Hoặc”

Tuy đã xuất hiện được vài Set nhưng năng lực dạng điều kiện “Hoặc” vẫn gây ra thắc mắc cho nhiều bạn chơi Haikyu!!. Hôm nay mình xin giải thích rõ hơn về cách sử dụng dạng năng lực này.
Lấy ví dụ là quân HV-09-002 Kageyama Tobio. Mình sẽ chia năng lực của quân này ra thành các phần như sau:
👉A – Điều kiện kích hoạt: Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay.
👉B – Cost: được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ .
👉C – Hiệu ứng 1: tự +1 điểm Chuyền
👉D – Điều kiện kích hoạt hiệu ứng 2: Hoặc nếu nhân vật này có từ 5 Ý Chí trở lên
👉E – Hiệu ứng 2: tự +3 điểm Chuyền.
Khi bạn muốn kích hoạt năng lực của Kageyama, bắt buộc bạn phải thỏa mãn A và thực hiện B. Sau đó sẽ xét đến D. D là điều kiện kích hoạt hiệu ứng thứ 2, nếu bạn không thỏa được D thì bạn sẽ thực hiện C (+1 điểm Chuyền), nếu bạn thỏa D thì sẽ thực hiện E (+3 điểm Chuyền).
Thứ tự các bước như sau: Thỏa mãn điều kiện A -> Trả cost B -> Kiểm tra điều kiện D -> Nếu D đúng thì thực hiện E, D sai thì thực hiện C.
Quy trình này áp dụng tương tự cho những quân có dạng điều kiện “Hoặc”.
Một số câu hỏi liên quan:
❓Không trả cost B có thực hiện được hiệu ứng E hay không?
❌Bắt buộc trả cost B rồi mới được quyền dùng năng lực.
❓Nếu thỏa điều kiện D nhưng không muốn dùng hiệu ứng E thì có thể dùng hiệu ứng C được không?
❌Không được. Thỏa điều kiện D bắt buộc dùng hiệu ứng E.
Trên đây là một số giải thích về cách sử dụng dạng năng lực “Hoặc”. Các bạn còn có gì chưa rõ về luật chơi thì inbox Fanpage để được giải đáp nhé.