Giải đáp

Bộ cờ cơ bản là gì?

Đây là bộ cờ đầy đủ bao gồm 40 quân cờ và 2 Bàn cờ (bằng giấy, với mặt sau là bảng “Hướng dẫn luật chơi” và “Phiếu thông tin”). Các bạn có thể dùng ngay bộ cờ này để thi đấu.

Trong trường hợp 2 người chơi chỉ có 1 bộ cờ, các bạn có thể chia đôi bộ cờ này thành 2 bộ cờ rút gọn (20 quân, mỗi loại cờ 2 quân) và chơi theo luật chơi bộ cờ rút gọn. Những người mới làm quen với Bộ cờ bóng chuyền Haikyu!! nên bắt đầu từ bộ cờ này trước để nắm rõ cách chơi.