Giải đáp

Bộ cờ mở rộng là gì?

Sau khi đã làm quen với Bộ cờ cơ bản, các bạn có thể sử dụng Bộ cờ mở rộng để tăng cường sức mạnh. Mỗi hộp mở rộng bao gồm 24 gói, mỗi gói chứa 6 quân cờ ngẫu nhiên. Khi mở gói, các bạn sẽ có cơ hội tìm được những quân cờ quý hiếm giúp nâng cấp bộ cờ của mình.