Giải đáp

Dòng sản phẩm Bộ Cờ Bóng Chuyền Haikyu!! bao gồm những gì ?

Dòng sản phẩm Bộ Cờ Bóng Chuyền Haikyu!! bao gồm hai sản phẩm chính là Bộ cờ cơ bản và Bộ cờ mở rộng, ngoài ra còn có các phụ kiện như Bộ túi bảo vệ quân cờ, Bàn cờ, vv…