Luật chơi cơ bản

Bàn đấu HVD-01 (gồm 2 trang, mặt sau của mỗi trang lần lượt là Hướng dẫn luật chơi và Phiếu thông tin)

ban-dau-hvd-01

1 trang của bàn đấu

Hướng dẫn luật chơi HVD-01

hiQ_PM_RuleSeat_VN

Hướng dẫn luật chơi chính thức

Phiếu thông tin HVD-01

phieu-thong-tin-thumb

Phiếu thông tin