Tin Tức

Restock HV-03, HV-06, HV-07

Hàng về nối tiếp hàng về. Tiếp sau HV-04, HV-05, HV-08, một loạt các mặt hàng khác của Bộ cờ bóng chuyền Haikyu!! cũng sẽ được restock trên Shopee của Showa Brain Navi Việt Nam TCG Store.
Các sản phẩm bao gồm:
✨Bộ cờ mở rộng HV-03
✨Bộ cờ mở rộng HV-06
✨Bộ cờ mở rộng HV-07
🛒Link Shopee: Shopee