Thuật ngữ

# A B C DG H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Nội dung thư viện

#

B

Bàn cờ (Playmat):

Biểu tượng năng lực: 

Ý chí:

Biểu tượng thời điểm:

Bộ cờ (Deck):

Bộ cờ cơ bản (Starter Deck):

Bộ cờ mở rộng (Booster Box):

Bộ bảo vệ quân cờ (Sleeve):

Bước chính:

Bước ra sân:

C

Các khu vực trên sân:

Combo:

Cost:

D

Deck List:

Discard:

Điều kiện ăn điểm:

Độ hiếm:

G

Giai đoạn:

Gói mở rộng (Booster Pack):

H

Hiệp đấu:

M

Mã quân cờ

N

Năng lực (Skill)

Q

Quân hành động:

Quân nhân vật:

Quân cờ trên tay:

R

Rút cờ (Draw):

T

Trọng tài (Judge):

X

Xào cờ (Shuffle):

Y

Ý chí (Gut):