Tin Tức

Thông báo về Bảng xếp hạng toàn quốc 2020
thông báo về bảng xếp hạng 2020

Theo kế hoạch dự kiến, giải Haikyu!! Volleyball Card Game năm 2020 sẽ chia làm 3 quý.

Quý 1: 3-5/2020
Quý 2: 6-8/2020
Quý 3: 9-11/2020

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong thời gian vừa qua, các giải đấu Haikyu!! tại nhiều địa phương đã không thể tổ chức. Vì vậy BTC giải quyết định sẽ gộp chung kết quả của các giải đấu trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 8/2020 thành kết quả của Quý 1. Kết quả cuối cùng Quý 1 sẽ được tính sau khi kết thúc các giải đấu trong tháng 8/2020. Quý 2 sẽ kéo dài từ 9-11/2020.

Phần thưởng của mỗi quý sẽ giữ nguyên theo thông báo trước đây:

1 Giải Nhất: 2.000.000 đồng
1 Giải Nhì: 1.500.000 đồng
1 Giải Ba: 1.000.000 đồng

Thông tin chi tiết về các giải đấu trên toàn quốc sẽ được cập nhật thường xuyên trên page. Các bạn hãy theo dõi nhé.

Thông tin về giải đấu Haikyu!! toàn quốc 2020: https://haikyu.vn/thong-bao-giai-dau-haikyu-toan-quoc-2020/