Tin Tức

Thông báo đính chính về lỗi sản phẩm của bộ cờ bóng chuyền haikyu!! Bộ cờ mở rộng đợt 5 – Lev có mặt !

Nhà phát hành Showa Brain Navi Việt Nam xin thông báo về lỗi năng lực của quân cờ trong Bộ cờ bóng chuyền Haikyu!! Bộ cờ mở rộng Đợt 5 – Lev có mặt! do sai sót trong quá trình kiểm tra nội dung chuyển ngữ và xin đính chính năng lực quân cờ theo nội dung như sau.

1. Quân cờ HV-05-032 Tanaka Ryunosuke

Nội dung đính chính: Sửa cụm từ “nhân vật Đỡ Bóng” thành “nhân vật Chuyền Bóng”

Phiên bản lỗi
[=Ý Chí] 3,3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt quân “Trả mày món nợ hôm qua đây!!” từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ, sau đó sử dụng từ nhân vật này và nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno mỗi nhân vật 3 Ý Chí để tự +4 điểm Đập.

Phiên bản đúng
[=Ý Chí] 3,3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt quân “Trả mày món nợ hôm qua đây!!” từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ, sau đó sử dụng từ nhân vật này và nhân vật Chuyền Bóng trường Karasuno mỗi nhân vật 3 Ý Chí để tự +4 điểm Đập.

 

2. Quân cờ HV-05-044 Oikawa Toru:

Nội dung đính chính : Sửa từ cuối cùng của năng lực từ “Bón” thành “Bóng.”

Phiên bản lỗi
[=Kích hoạt] (Đặt quân này từ trên tay hoặc từ khu vực Giao Bóng vào khu vực Loại Bỏ) : Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +2 điểm Chặn cho nhân vật Chặn Bóng trường Aobajosai trên sân mình. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt ở giai đoạn Chặn Bón

Phiên bản đúng
[=Kích hoạt] (Đặt quân này từ trên tay hoặc từ khu vực Giao Bóng vào khu vực Loại Bỏ) : Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +2 điểm Chặn cho nhân vật Chặn Bóng trường Aobajosai trên sân mình. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt ở giai đoạn Chặn Bóng.

Bằng thông báo này nhà phát hành Showa Brain Navi Việt Nam xác nhận các quân cờ bị lỗi vẫn có thể được sử dụng để chơi, sưu tập và thi đấu hợp pháp sau khi sử dụng năng lực đúng đã được thông báo bằng thông báo này, Nhà phát hành Showa Brain Navi Việt Nam xin chân thành gửi lời xin lỗi đến quí khách hàng, đối tác vì sự cố này và hi vọng khách hàng vẫn tiếp tục tin tưởng và ủng hộ sản phẩm Bộ cờ bóng chuyền Haikyu!! trong tương lai.