Tin Tức

Sale Giữa Tháng – Sale To Tặng Lớn
Không chỉ sale hơn 50%, với mỗi đơn hàng từ 𝟏𝟏𝟎𝐤, bạn có thể mua kèm thẻ sưu tập 𝑩𝒂𝒏𝑮 𝑫𝒓𝒆𝒂𝒎! với deal sốc 𝟎𝐊 🤩.
💟Vào dạo store nhé: SHOPEE
☀️Chi tiết chương trình giảm giá:
🏐KHUYẾN MÃI DÀNH RIÊNG CHO SẢN PHẨM 𝗛𝗔𝗜𝗞𝗬𝗨!!
Giảm 𝟱𝟬% cho HV-01, HV-02, HV-03
Giảm 𝟰𝟬% cho các sản phẩm mã HV-04, HV-05, HV-06, HV-07, HV-08, HVD-02, HVD-03, HVD-04, HVD-05
Giảm 𝟯𝟬% cho các sản phẩm mã HV-09, HV-10
⭐️CÁC SẢN PHẨM 𝗣𝗢𝗞𝗘𝗠𝗢𝗡 giảm 𝟯𝟬%
⭐️CÁC SẢN PHẨM 𝗨𝗡𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗥𝗘𝗡𝗔 giảm 𝟯𝟱%
⭐️CÁC SẢN PHẨM 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗟𝗘 𝗦𝗣𝗜𝗥𝗜𝗧𝗦 đồng loạt GIẢM 𝟱𝟬%
⭐️CÁC SẢN PHẨM THẺ SƯU TẬP đồng loạt GIẢM 𝟰𝟬%
⭐️GIẢM SÂU PHỤ KIỆN SƯU TẬP (móc khóa, huy hiệu, album card)
☀️CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG GIÁ 𝟰𝟱𝗞
🔸Nhà có 5 Nàng dâu
🔸Chainsaw Man Vol.1 và 2
🔸Toho Project
🔸The Vampire Dies in No Time