HV-05-006 - Yamamoto Taketora

Yamamoto Taketora
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
3
3+
1
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện và nằm trên "Haiba Lev", được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Đập.

Mô tả