HVD-02-004 - Yamamoto Taketora

Yamamoto Taketora
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
3
0
3
1
Starter Normal
Năng lực

Mô tả