HV-04-018 - Yamamoto Taketora

Yamamoto Taketora
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3+
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân Hành Động từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Đập, sau đó thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Nekoma từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả