HV-02-034 - Yamamoto Taketora

Yamamoto Taketora
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
0
Rare
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này từ Ý Chí trở lại khu vực Đập Bóng, được phép thu hồi lên tay 3 Ý Chí rồi đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Câu hỏi: Khi kích hoạt năng lực của HV-02-034 – “Yamamoto Taketora” thì được thu hồi Ý Chí từ đâu ?

Trả lời: Nếu trên quân cờ không ghi rõ là ý chí từ đâu thì mặc định là ý chí của nhân vật vừa kích hoạt năng lực đó, ở đây là HV-02-034 – “Yamamoto Taketora”. Vậy cho nên HV-02-034 -“Yamamoto Taketora” chỉ có thể thu hồi 3 Ý Chí ở khu vực Đập bóng.