HV-02-033 - Yamamoto Taketora

Yamamoto Taketora
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả