HV-02-032 - Yamamoto Taketora

Yamamoto Taketora
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
3
Super
Năng lực

Mô tả