HV-09-033 - Yamamoto Taketora

Yamamoto Taketora
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
3+
0
3
0
Super
Năng lực
Khi nhân vật trường Nekoma xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng trên sân mình, được phép chuyển nhân vật này từ khu vực Đập Bóng sang khu vực Đỡ Bóng để tự +1 điểm Đỡ.

Mô tả

Một đứa đến phòng thủ còn chả nên hồn thì đừng có gọi là chủ công!