HV-06-030 - Yamamoto Taketora

Yamamoto Taketora
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
3
1
Normal
Năng lực

Mô tả

Nhân lên thành hai nữ quản lý rồi sao…!!!