HV-06-018 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
1
Super
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Tsukishima Kei" từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

TSUKKIIIII!!!