HVD-01-005 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
3
0
3
1
Starter Normal
Năng lực

Mô tả