HV-03-012 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
3
Normal
Năng lực

Mô tả