HV-03-011 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
0
3
2
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để rút 2 quân từ bộ cờ.

Mô tả