HV-11-058 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
0
Normal
Năng lực
Trên sân mình, khi xuất hiện nhân vật Giao Bóng trường Karasuno (ngoại trừ "Yamaguchi Tadashi"), được phép đưa quân này từ trên tay ra khu vưc Giao Bóng để rút 2 quân từ bộ cờ và đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Làm ơn hãy cho em ra sân.