HV-11-009 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
4
0
0
0
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng, ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật lớp 9 hoặc lớp 12 ở khu vực Đập Bóng.

Mô tả

Nhắm vào vị trí của Ushiwaka!!!