HV-10-060 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
0
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn tối đa 1 quân Hành Động từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi!