HV-10-010 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0
0
0
Rare
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này ra sân, được phép sử dụng 2 Ý Chí của nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình để thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Tớ đã có thể ra sân tiếp sức cho cậu rồi.