HV-09-007 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng, ở lượt tiếp theo của đối phương, khi đối phương thêm cờ lên tay, rút từ bộ cờ của mình số quân bằng với số quân đối phương đã thêm lên tay.

Mô tả

Vâng!!!