HV-08-007 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
4
0
0
0
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng thì đối phương không thể kích hoạt năng lực của nhân vật ở lượt tiếp theo.

Mô tả