HV-07-009 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
1
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng từ trên tay thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không thể đưa ra nhân vật Đỡ Bóng có điểm Đỡ gốc lớn hơn hoặc bằng 4.

Mô tả