HV-06-019 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
3
0
Normal
Năng lực

Mô tả

Tớ biết rồi. Vậy…tớ đi đây.