HV-10-029 - Yamagata Hayato

Yamagata Hayato
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
5
0
0
0
Normal
Năng lực

Mô tả

Mau bình tĩnh và giành lại điểm đi!!