HV-11-025 - Yamagata Hayato

Yamagata Hayato
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4+
0
0
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, -3 điểm Giao của nhân vật Giao Bóng của đối phương. Sau đó, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Shiratorizawa từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Đỡ.

Mô tả

Hây!