HV-05-007 - Yaku Morisuke

Yaku Morisuke
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Super
Chỉ số
4
0
0
0
Super
Năng lực Ý Chí
2: Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để lật xem tối đa 3 quân trên cùng của bộ cờ, thêm lên tay tối đa 1 quân rồi đặt số quân còn lại theo thứ tự bất kì lên bộ cờ.

Mô tả