HVD-02-005 - Yaku Morisuke

Yaku Morisuke
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
5
0
0
0
Starter Normal
Năng lực

Mô tả