HV-04-019 - Yaku Morisuke

Yaku Morisuke
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
0
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép thu hồi lên tay 2 quân Nhân Vật trường Nekoma khác tên nhau từ Ý Chí của nhân vật này.

Mô tả