HV-02-036 - Yaku Morisuke

Yaku Morisuke
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
5
0
0
0
Normal
Năng lực

Mô tả