HV-02-035 - Yaku Morisuke

Yaku Morisuke
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0
0
0
Rare
Năng lực Hỗ Trợ
Khi nhân vật Đỡ Bóng trường Nekoma (ngoài "Yaku Morisuke") xuất hiện trên nhân vật này, +2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng.

Mô tả