HV-07-017 - Yaku Morisuke

Yaku Morisuke
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4+
0
0
0
Normal
Năng lực
3:Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên thì tự +2 điểm Đỡ.

Mô tả

Bóng ghi điểm!