HV-05-039 - Yaku Morisuke

Yaku Morisuke
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
4+
0
0
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép đặt 1 quân Hành Động từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Đỡ và thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Kozume Kenma" từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Chúng ta là huyết mạch.