HVD-04-005 - Yahaba Shigeru

Yahaba Shigeru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
3
1
3
2
Starter Normal
Năng lực

Mô tả

Giao bóng tốt!