HV-01-038 - Yahaba Shigeru

Yahaba Shigeru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
1
0
2
Normal
Năng lực

Mô tả