HV-09-022 - Yahaba Shigeru

Yahaba Shigeru
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
1
0
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Chuyền Bóng, nếu trên sân mình xuất hiện nhân vật Đập Bóng trường Aobajosai, được phép đặt 1 quân từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để rút 1 quân từ bộ cờ và +1 điểm Đập cho 1 nhân vật "Kyotani Kentaro" của mình.

Mô tả

Kyotani!