HV-05-043 - Watari Shinji

Watari Shinji
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
1
0
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện và nằm trên nhân vật trường Aobajosai, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 quân “Oikawa Toru“ từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả