HV-03-023 - Watari Shinji

Watari Shinji
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0+
0
0
Rare
Năng lực Ý Chí
Trên sân mình, khi quân Nhân Vật xuất hiện ở khu vực Đập Bóng và nhân vật này đang ở khu vực Chuyền Bóng, được phép sử dụng 3 Ý Chí của nhân vật này để tự +2 điểm Chuyền. Đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả