HV-01-039 - Watari Shinji

Watari Shinji
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
3+
1
0
0
Normal
Năng lực Ý Chí
Trên sân mình, khi toàn bộ nhân vật đều thuộc trường Aobajosai, nếu nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, +1 điểm Đỡ cho nhân vật này. Sau đó, được phép sử dụng 2 Ý Chí để rút thêm 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Câu 1: “Trên sân mình, khi toàn bộ nhân vật đều thuộc trường Aobajosai” là như thế nào ?

Trả lời: Tại các khu vực Giao Bóng, khu vực Đỡ Bóng , khu vực Chuyền Bóng, khu vực Đập Bóng, khu vực Chặn Bóng trên sân mình, nếu đã có nhân vật ra sân thì nhân vật đang ở trên cùng của khu vực đó phải thuộc trường Aobajosai.

Câu 2: Nếu tôi đặt quân cờ HV-01-039 “Watari Shinji” xuống ô đỡ, mà lúc đó trên sân không có quân nào, thì điểm đỡ của”Watari Shinji” là 3 hay 4?

Trả lời: Điểm đỡ của”Watari Shinji” sẽ tính là 4.