HV-09-021 - Watari Shinji

Watari Shinji
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Super
Chỉ số
4+
0+
0
0
Super
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng hoặc Chuyền Bóng từ trên tay, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Đỡ hoặc +1 điểm Chuyền. Hoặc nếu có từ 4 quân trở lên ở khu vực Hành Động, tự +2 điểm Đỡ hoặc +2 điểm Chuyền.

Mô tả