HVD-04-008 - Watari Shinji

Watari Shinji
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
4
1
0
0
Starter Normal
Năng lực Ý Chí
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng hoặc Chuyền Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả